Chuyên trang tin tức

Thế gian là quán trọ, cực lạc là quê nhà

tối, lại để mình thấm vào những lời giảng quý của hòa thượng tịnh không : "thế gian là quán trọ, cực lạc là quê nhà".

đã quá lâu rồi, con trôi lăn nơi "quán trọ" với sinh - lão bệnh tử, với những tập khí tham - sân - si dẫn mình vào mê mờ. nhưng con đường trờ về "nhà" không phải một sớm một chiều là đi tới được... quay cuồng trong lục đạo luân hồi thì dễ, nhưng quay về với tự tánh, diệt hết tập khí, đoạn dứt nhân duyên với cõi này không phải là việc dễ.

bởi vậy, từng ngày con nghe -đọc - thực hành những lời - pháp lành mà chư phật, các vị thiện tri thức gieo duyên với nhân gian. để mong cố gắng một ngày nào đó, trở lại nơi không có những cảnh trầm luân như cõi này.

nguyện ngày an bình, đêm an bình cho tất cả mọi người dưới thế gian. nguyện cho mình và mọi người đều hiểu thế gian này là quán trọ thôi. hết 1 kiếp là chuẩn ta chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác. không mang theo được gì, ngoài những nghiệp thiện - ác!

xin chia sẻ cùng quý bằng hữu facebook hữu duyên.

a di đà phật

************************************************************************

thế gian là quán trọ

cực lạc là quê nhà

cổ nhân nói: "người sống trên đời, như khách qua đường", như đi du lịch vậy, đi ngang qua rồi đi luôn. cách nhìn này là thật! đã là đi du lịch thì không ở lâu dài, có cái gì đáng cho mình tính toán so đo, có cái gì phải để trong lòng. tính toán so đo, để ở trong lòng những buồn phiền, đó là chấp trước, chấp trước là sai lầm! tự biết mình là khách qua đường thì phải vui vui vẻ vẻ, tự tự tại tại mà tham quan du lịch, vậy mới thoải mái. không cần thiết phải vọng tưởng, không cần thiết phải chấp trước, tự làm khổ mình, tạo nhiều tội nghiệp, thật không đáng chút nào.

nên biết, người sống trên đời chỉ là khách qua đường, nơi đây không phải là quê nhà của mình. chúng ta ở nơi đây cũng chỉ là làm khách, đâu cần phải tính toán, so bì hơn thua? không bao lâu là đi rồi. phải dùng thái độ như vậy để xử thế. mình không được thứ gì ở thế gian này, một thứ cũng không là của mình. cho nên, thứ gì trước mắt mình thì có thể thọ dụng, cũng có thể cảm thấy rất thoải mái; thế nhưng ngàn vạn lần không được chiếm lấy để làm của riêng mình. nếu không, thì sai rồi.

"phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng", "chư pháp vô thường, đương thể tức không, liễu bất khả đắc". tất cả pháp đều vô thường, có đó mất đó, không thể đạt được. đây là thật sự giác ngộ, đây là chân tướng sự thật.

chủ giảng : lão pháp sư tịnh không

xin thường niệm : a di đà phật

*******************************************************************

22/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *